-------Advertisement--------
“เติมเต็มความสุขได้ดังใจ เงินสด……. ให้ไปเลย ทันใจทุกครั้งที่ต้องการเงินฉุกเฉิน” 

หากคุณต้องการเงินฉุกเฉินเพื่อไปใช้จ่าย เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ต้องการพาครอบครัวไปท่องเที่ยว ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ เราหาทางออกได้ง่ายๆ ด้วย สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก อนุมัติเร็วทันใจ 

บริการเงินสดฉุกเฉิน สินเชื่อเงินสด เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ด้วย “สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก” สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ 

เพียงคุณมีรายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน (สำหรับพนักงาน) หรือเงินทุนหมุนเวียน 200,000 บาท ขึ้นไป/เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ) 

” พร้อมมีประวัติการเงินดี… ไม่ติดบูโร ” 
_________________________________________________________________________________________________ 

วงเงินอนุมัติ : วงเงินอนุมัติสูงกว่ายอดหนื้ที่ต้องการโอน (30,000 – 1,000,000 หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน) 
ผ่อนสบาย : ผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ คำนวณแบบลดต้นลดดอก 
รวดเร็ว : แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นรวดเร็ว หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
สะดวก : ชำระคืนสินเชื่อผ่านธนาคารทั่วประเทศ, บริการหักบัญชีอัตโนมัติ, ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอวิสทุกสาขา 
เลือกได้ : สามารถเลือกวันโอนชำระคืนได้ ตั้งแต่ 6, 10, 15, 20, 25 และ 30 ของทุกเดือน 

_________________________________________________________________________________________________ 

ยื่นสินเชื่อกับเราวันนี้ รับข้อเสนอพิเศษสุด!! 

– อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10% ต่อปี ใน 12 เดือนแรก นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติ 

– ฟรี!! ไม่มีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ (ปกติเรียกเก็บ 0.5% ของวงเงินสินเชื่อ) 

– ฟรี!! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ (ปกติเรียกเก็บ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คุ ณ ส ม บั ติ ผู้ ข อ สิ น เ ชื่ อ : 

….พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ…. 
1. อายุ 20 – 60 ปี สัญชาติไทย 
2. รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน 
3. อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป 
4. มีประวัติทางการเงินดี ไม่ติดบูโร 
5. มีภาระหนี้ ไม่เกิน 100% ของรายได้ 
– ผ่อนรถ, ผ่อนบ้าน คิดภาระหนี้จากยอดที่ผ่อนต่อเดือน 
– บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด คิดภาระหนี้ 5% จากวงเงินที่ใช้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
– สำเนาบัตรประชาชน (หน้าชัดเจน) 
– สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน) 
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน 
– สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี 
– ต้นฉบับ/สำเนา ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ/บัตรเครดิต 

….สำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว…. 
1. อายุ 20-60 ปี สัญชาติไทย 
2. จดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนบริษัทแล้ว 2 ปีขึ้นไป 
3. มีเงินทุนหมุนเวียนต่อเดือนอย่างน้อย 100,000 บาท 
4. มีประวัติทางการเงินดี ไม่ติดบูโร 
5. มีภาระหนี้ ไม่เกิน 100% ของรายได้ 
– ผ่อนรถ, ผ่อนบ้าน คิดภาระหนี้จากยอดที่ผ่อนต่อเดือน 
– บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด คิดภาระหนี้ 5% จากวงเงินที่ใช้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
– สำเนาบัตรประชาชน (หน้าชัดเจน) 
– สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนการค้า 
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
– สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน 
– ต้นฉบับ/สำเนา ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ/บัตรเครดิต 
– สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี 

………มีพนักงานเก็บเอกสารถึงที่ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด นัดรับเอกสารได้ทุกวัน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย…… 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tmbrefinance.com 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 090-808 3995, 085-664 0899

-------Advertisement--------