-------Advertisement--------
จัดหาเงินทุน ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป.. สินเชื่อ SME กู้ได้ 3 เท่า ของหลักประกัน.. ไม่มีหลักทรัพย์ กู้ได้ 5-20 ล้าน.. รับยื่นกู้ธนาคาร ขอสินเชื่อธนาคาร กู้แบงค์ที่ไหนไม่ผ่าน ปรึกษาฟรี ?? 

รับปรึกษา ปัญหาด้านการเงิน การลงทุน และ การกู้เงินธนาคาร 
– สินเชื่อเอสเอ็มอี 3 เท่า (SME Loan) กู้ได้ 3 เท่าของหลักประกัน 
– สินเชื่อเอสเอ็มอี (SME Loan) ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ได้ 5-20 ล้าน 
– จัดหาแหล่งเงินทุน.. เพื่อขยายการลงทุน เสริมสภาพคล่องในกิจการ วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป 
– รับยื่นกู้เงิน ยื่นกู้ธนาคาร ขอสินเชื่อธนาคาร 

เงื่อนไข 
– เปิดกิจการ 2 ปีขึ้นไป 
– ไม่ติดบูโร หรือ ปิดบัญชีแล้ว 2 ปีขึ้นไป 

เอกสาร 
– สำเนาเครดิตบูโร เจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจ (ถ้ามี) 
– สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน เจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจ 
– สำเนาทะเบียนการค้า/หนังสือรับรอง หจก. หรือ บริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน) 
– สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ทุกบัญชี 

หมายเหตุ เซ็นต์รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี) 

สอบถาม โทร. 08-9993-9119 บิ๊ก (ถ้าไม่ได้รับโทรศัพท์ อาจจะติดธุระอยู่ แล้วจะรีบโทรกลับครับ) 
E-mail : bigbig9119@hotmail.com

-------Advertisement--------