-------Advertisement--------

สินเชื่อ วงเงินพร้อมใช้ กรุงศรี สไมล์ แคช หลักทรัพย์ไม่ต้อง สมัครได้ทั่วประเทศ 

** สามารถปิดวงเงินก่อนกำหนดได้ ไม่เสียค่าปรับ ** 

วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1 ล้าน 5แสนบาท สูงสุด 5 เท่าของรายได้รวม 

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน 

อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก 

รับเงินก้อนแรกได้ง่ายๆ ด้วยบริการโอนเงินเข้าบัญชี 

ฟรี! ค่าอากรแสตมป์ 

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าธนาคารอื่นหลังได้รับอนุมัติ 

** กรณีผู้มีรายได้ประจำ 

– สำเนาบัตรประชาชน 
– สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงาน 
– สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน ( สำหรับกรณีที่มีรายได้อื่น ) 
– สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า 

** กรณีเจ้าของกิจการ 

– สำเนาบัตรประชาชน 
– ใบทะเบียนการค้า 
– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (ได้ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ) 
– สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า 

* เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
– ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน 

โทรสอบถามหรือ Sms มาที่ 
สุ 089-412-2500 
Email. Suphaporn.m@gmail.com

-------Advertisement--------