-------Advertisement--------

สมัครสินเชื่อบุคคลธนชาต T-Loan วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินสด และฟรีค่าธรรมเนี้ยมรายปีตลอดชีพ* 
พิเศษ..สามารสมัครสินเชื่อบุคคลธนชาต T-Loan และบัตรเครดิตได้พร้อมกัน สมัครง่าย อนุมัติไว ให้วงเงินสูง 

สินเชื่อบุคคลธนชาต T-Loan 
10,000 บาท/เดือน สำหรับพนักงาน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
20,000 บาท/เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. รายได้ 10,000 บาทขึ้นไป 
2. รับเงินเดือนผ่านธนาคาร 
3. อายุงานที่ปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป 
3. เจ้าของกิจการจดทะเบียน 2 ปีขึ้นไป 
4. ไม่มีประวัติติด Blacklist 
5. ที่พักปัจจุบันมีหรือไม่มีเบอร์โทร ก้อได้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
พนักงาน ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
– สำเนาบัตรประชาชน 
– สำเนาทะเบียนบ้าน 
– หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน (สำเนาได้) 
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน 
– สำเนาหน้าแรกของ Book Bank ที่ต้องการรับเงินโอน 
– เอกสาร การเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

**เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาทุกฉบับ(เซ็นสด)*** 
***ห้ามใช้เอกสารรีไซร์เคิร์ล*** 

เจ้าของกิจการ หรือ SME 
– สำเนาบัตรประชาชน 
– สำเนาทะเบียนบ้าน 
– หนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า /ห.จ.ก/บริษัท 
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท) 
– สำเนาบัญชีธนาคารของกิจการ ย้อนหลัง 6 ด.และหมุนเวียนอย่างต่ำ 150,000 – 200,000 บาท 
– สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ของผู้สมัครย้อนหลัง 6 ด. (จำเป็นต้องใช้) 
– เอกสาร การเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล(ถ้ามี) 

***เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาทุกฉบับ(เซ็นสด)*** 

สนใจสมัครหรือโทรสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 

คุณหรั่ง 
086-3703670 
089-5112400 

tumrong-l@hotmail.com 

-------Advertisement--------