ต้องการกู้เงินหลักแสน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระรายเดือน ติดแบล็คลิสต์ มีัภาระหนี้สินกับธนาคาร เชิญปรึกษา

ต้องการใช้เงินฉุกเฉิน   ยอดกู้สูง  ดอกเบี้ยต่ำ  ชนิดเร่งด่วน   เพียงแค่ท่านมีเอกสารพร้อมในการขอสินเชื่อ   ท่านจะได้รับเงินสดภายใน  1  วัน  สำหรับท่านที่มีปัญหาการติดแบล็คลิส  ภาระหนี้ทางธนาคาร  โทรปรึกษาทางเราได้  ทางเรามีทางออกให้สำหรับท่านที่ติดปัญหาเหล่านี้ 
   >   วงเงินอนุมัติสูงถึงหลักแสน     >   ดอกเบี้ยต่ำ 
   >   ติดเเบล็คลิส  เครดิตบูโร   มีภาระหนี้กับธนาคาร  โทรมาคุยก่อนได้
   >   มีเอกสารพร้อม  รับเงินสด ภายใน 1 วัน
   >   ด้วยเงื่อนไขง่าย  อนุมัติเร็ว   ทันใจ   สมัครได้ทุกอาชีพ  
คุณสมบัติผู้ขอรับบริการ
–  สัญชาติไทย
–  พนักงานประจำ พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
–  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / นิติบุคคล
เอกสารทั่วไปที่ต้องเตรียม
–  สำเนาบัตรประชาชน  –  สำเนาทะเบียนบ้าน   –  ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน  
       กรณีผู้มีรายได้ประจำ
–  สลิปเงินเดือน  เดือนล่าสุด  หรือ –  หนังสือรับรองเงินเดือน  ไม่เกิน 3 เดือน
–  เอกสารทางบัญชีธนาคาร  ย้อนหลัง 3 เดือน
       กรณีผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว (มีหน้าร้านหรือบริษัทที่เป็นหลักแหล่ง)
–  เอกสารทางบัญชีธนาคาร  ย้อนหลัง 6 เดือน
–  สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์  –  เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล
       กรณีผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง และ นายหน้า ขายประกัน ขายตรง
–  เอกสารทางบัญชีธนาคาร  ย้อนหลัง 6 เดือน
–  50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา   –  หลักฐานการแสดงการเสียภาษี
 
ติดต่อ      Tel     :   -628-7919  หรือ  090-097-9323   คุณดาว &  คุณนิว
ส่งข้อมูล   E-mail  :   giveparkingofpledge@gmail.com
ข้อมูล   Web  site :  https://loan1approved2easy.blogspot.com   

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ต้องการกู้เงินหลักแสน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระรายเดือน ติดแบล็คลิสต์ มีัภาระหนี้สินกับธนาคาร เชิญปรึกษา

ความคิดเห็นสมาชิก

1 ความคิดเห็น สำหรับเรื่อง “ต้องการกู้เงินหลักแสน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระรายเดือน ติดแบล็คลิสต์ มีัภาระหนี้สินกับธนาคาร เชิญปรึกษา”
ความคิดเห็นของ อนุสิทธิ์ April 18, 2016 เวลา 3:54 pm

ยังมีไคปล่อยจริงอยู่บ้าง ใช้เงินหลักแสน

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น