เงินกู้รายเดือน ผ่อนชำระเป็นงวด กู้ได้ทุกอาชีพ นักศึกษา 20 ปีบริบูรณ์ขึ้น สนใจติดต่อ kron_123@outlook.com

รายละเอียดเงินกู้
1.เงินกู้ตัวนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จะใช่ระยะเวลาประมาณ 3 วันรับเงิน จะอนุมัติเมื่อส่งเอกสารมาให้พิจารณา
2.เงินกู้ตัวนี้จะมีเสียค่าโอนล่วงหน้าอยู่ที่ 500 บาท ได้รับเงินวันนี้ ทำสัญญาวันที่โอนเงินและส่งเอกสาร

เอกสารที่ยื่นกู้
-บัตรประชาชน
-ทะเบียนบ้าน
-สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
-บุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 3 เดือน ถ้าเป็นธุกิจส่วนตัว 6 เดือน
ถ้าเป็นนักศึกษา 
-ยื่นบัตรนักศึกษา

ส่งเอกสารทาง mail เท่านั้น
E-mail : kron_123@outlook.com

วิธีการขอกู้
1ส่งชื่อ-นามสกุล 
2ที่อยู่
3 อาชีพ
4 รายได้ต่อเดือน
5 จำนวนเงินที่ขอกู้
6 เบอร์โทรศัพท์

ตัวอย่าง
ชื่อ นางสุขใจ งามตา 
บ้านเลขที่ 111 ซ ……….
อาชีพ พนักงานบริษัท
รายได้ต่อเดือน  10000 บาท
เบอร์ *******

 แล้วทางเราจะตอบกลับภายใน 30 นาที ส่งเอกสารแล้วยืนยันการกู้ ทางเราจะมีเอกสารตอบกลับ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เงินกู้รายเดือน ผ่อนชำระเป็นงวด กู้ได้ทุกอาชีพ นักศึกษา 20 ปีบริบูรณ์ขึ้น สนใจติดต่อ kron_123@outlook.com

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น