-------Advertisement--------

** ลูกค้าเก่าผ่อนชำระเกิน 7 งวด ก็สมัครได้ **

 

** อาชีพอิสระ,รับเงินสด,เซลล์,ขายประกัน (ใช้ ทวิ50 + ภงด.91 ได้ )**

 

 

 

วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1 ล้าน 5แสนบาท สูงสุด 5 เท่าของรายได้รวม 

 

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน 

 

อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก 

 

รับเงินก้อนแรกได้ง่ายๆ ด้วยบริการโอนเงินเข้าบัญชี 

 

 

 

ฟรี! ค่าอากรแสตมป์ 

 

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าธนาคารอื่นหลังได้รับอนุมัติ 

 

 

 

** กรณีผู้มีรายได้ประจำ 

 

– สำเนาบัตรประชาชน 

– สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงาน 

– สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน ( สำหรับกรณีที่มีรายได้อื่น )

 

 

 

** กรณีเจ้าของกิจการ 

 

– สำเนาบัตรประชาชน 

– ใบทะเบียนการค้า 

– สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ได้ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ) 

 

* เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

– ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน 

 

 

 

โทรสอบถามหรือ Sms มาที่ 

สุ 089-412-2500 

Email. Suphaporn.m@gmail.com

-------Advertisement--------