-------Advertisement--------

 

เงินกู้นอกระบบ เอกสารครบรับเงินในสามชั่วโมง ไม่ดาวรถ ไม่ผ่อนของ  ทั่วไทยจ๊า

ร้อยละ 3 ปล่อย

แค่มีเอกสารดังนี้ 

1.สำเนาปัตรประชาชน 

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 

3.เอกสารแสดงรายได้/สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือบัญชีแสดงรายได้ย้อนหลัง 3-6 เดือน 

4.แผนที่ ที่อยุ่บ้าน ที่ทำงาน อย่างชัดเจน 

เอกสารไม่ครบมาคุยกันครับ

สนใจ ติดต่อได้ที่เมลล์ moneysent@outlook.com

 

-------Advertisement--------