-------Advertisement--------

จุดเด่นของบริการ

ตัวช่วยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์    ต้องการใช้เงินด่วน    หรือเพิ่มความคล่องตัว   ที่อนุมัติไว

เร็วทันใจ   ให้คุณเลือกใช้ในวงเงิน   ที่ให้คุณผ่อนสบาย   แบบรายเดือนพร้อมลดต้นลดดอก   

รองรับทุกอาชีพ   โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แอบแฝง  หากลูกค้ากำลังประสบเหล่านี้กู้ได้เลย

1.   ติดแบล็คลิสต์   ยังไม่เคลียร์ปิดบัญชี   หรือปิดแล้วไม่ถึง 3 ปี   ยื่นขอสินเชื่อที่ไหน   ก็ไม่ผ่าน

2.   มีหนี้รายวัน  ที่ต้องจ่ายทุกวัน   เลยหมุนเงินไม่ทัน  ต่อการใช้จ่าย   ต้องการเงินก้อนไปปิดหนี้

3.   กู้เงินมาใช้จ่าย  ดอกร้อยละ 20 ต่อเดือน  โดนยึดบัตร ATM สมุดบัญชี  ต้องการเงินไปเคลียร์

4.   ชอบเสี่ยงชอบลุ้น  มือไม่ขึ้นสักที   ยิ่งเสี่ยงเท่าไหร่   ยิ่งเป็นหนี้เจ้ามือ   อยากมีเงินก้อนไปจ่าย 

5.   อาชีพอิสระ  ธุรกิจส่วนตัว   ต้องการขยายกิจการ   เพื่อผลกำไรวันข้างหน้า   มองหาเงินกู้ด่วน

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเงินทุน  เงินหมุนเวียน   ภายในครอบครัว  หรือ ใช้จ่ายส่วนตัว  ที่ไม้ให้คนในบ้านรับรู้

คุณสมบัติผู้กู้

อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และ ต้องไม่เกิน 60 ปี

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน 

ประกอบธุรกิจที่ตรวจสอบที่มาของรายรับได้

วงเงินให้กู้ 

พิจารณาตามหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน     แล้วผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน     หากลูกค้าที่

ไม่มีหลักทรัพย์   ทางเรายินดีให้คำปรึกษา   อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน   เพื่อให้เหมาะสม

กับรายได้

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 6 ปี (72 เดือน)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา

โดยพิจารณาจากหลักทรัพย์   ของลูกค้าที่นำมาค้ำประกัน   กรณีที่ลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์ 

ทางเรายินดีให้คำปรึกษา  ในการหาหลักทรัพย์ใหม่มาค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับวงเงินที่กู้  แต่ไม่เกิน 6 %  ต่อเดือน

การชำระคืน

ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน   ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ให้บริการ

เอกสารประกอบการขอกู้เงิน

   สำเนาบัตรประชาชน/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ

–   สำเนาทะเบียนบ้าน

   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

–   สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน  เดือนปัจจุบัน 3 เดือน ย้อนหลัง

–   สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน

–   หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น พร้อมฉบับจริง หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้

–   สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนฯ(ภงด.90, 91, ทวิ 50)

–   หลักฐานการเสียภาษีเงินได้พร้อมใบเสร็จตัวจริงจากกรมสรรพากร ย้อนหลัง 6 เดือน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร   08-7487-7482

วันเวลาทำการติดต่อ    วันจันทร์ –  เสาร์     เวลา   8.00 –  19.00  น. 

E-mail    :    inthukon.mild@hotmail.com

-------Advertisement--------