-------Advertisement--------

รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เรียนเขียนโปรแกรม computer 


http://www.expert-programming-tutor.com

เรียนเขียนโปรแกรมมาตั้งหลายครั้งทำไมเขียนไม่เป็นสักทีต้องเรียนที่ expert-programming-tutor EPT เรียนจบแล้วมั่นใจเป็นแน่นอน

เน้นลงมือทำจริง

ด้วยการสอนคุณภาพระดับ World Class ทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงแก่นการเขียนโปรแกรมที่แท้จริง


สิ่งที่เปิดสอน

C

C++

C#

VB.NET

JAVA

Data Structure

Abstract Data Type

Algorithm

OpenGL

OpenCV

OpenFramework

Image Processing

Database

Android Programming สอนเขียนโปรแกรมบน Android

iOS Programming  สอนเขียนโปรแกรมบน iOS

สอนเขียน GAME computer

สอนทำ Website
เรียนกับเราต่างกับที่อื่นยังไง

1 คุณภาพการสอนระดับโลก ด้วยอาจารย์ระดับเทพ สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยรุ่นพี่เกียรตินิยม จากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานจริงโดยทำงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เห็นผลแน่นอน สอนชัดเจนสนุก 

2 ราคาโครตถูก เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของเราไม่ได้ต้องการรวยพันล้านจากการสอน แต่ เราต้องการพัฒนาโปรแกรมเมอร์คุูณภาพเข้าสู่วงการ เพื่อ ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางด้านนี้ของประเทศ

3 วิธีการสอนฝึกให้คิด และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้จบแล้วสามารถใช้งานได้จริง

4 สภานที่สอน ติดรถไฟฟ้าราชเทวี เดินทางสะดวก

5 เราไม่ได้เน้นสอน ภาษาและเครื่องมือเราสอนให้นักเรียนฝึกคิดเพื่อให้ต่อยอดเองได้ ทำให้เมื่อเรียนกับเราจบ เมื่อ เทคโนโลยีเปลี่ยน พัฒนาไปก็ไม่ต้องเสียเงินมาลงเรียนอีกเพราะสามารถประยุกต์ได้ เรียนครั้งเดียวรู้วิธีการต่อยอดเอง รู้ลึกกว่า เสียเวลาน้อยกว่า

6 ถ้าจะเรียนเขียนโปรแกรมก็ควรจะเรียนกับอาจารย์ที่จบตรงสายที่จะเรียนเช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรี เพราะถ้าอยู่ในวงการจะรู้ว่า ป.ตรีจบอย่างอื่น แล้วไปต่อโทด้าน it ก็ไม่สามารถรู้ลึกเท่าคนที่จบ ป.ตรีตรงสายได้ เพราะเนื้อหาที่เรียนของป.โทไม่ได้สอนลึกและกว้างเท่าป.ตรี (คือ ป.โทจะเรียนแบบเจาะลึกแค่บางเรื่อง) 


ใครที่ควรเรียนกับเรา

1 นักเรียน ม.ต้น ม. ปลาย เพื่อเตรียมตัว หรือค้นหาตัวเองว่าอยาเรียนเขียนโปรแกรมในระดับ ปริญญาหรือไม่

2 นักเรียน ม.ต้น ม. ปลาย เพื่อเตรียมตัว สอบ สอวน. สสวท. โอลิมปิก คอมพิวเตอร์

3 นักศึกษาปริญญาตรี ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม

4 นักศึกษาปริญญาโท-เอก สำหรับงานวิจัย 

5 เตรียมตัวเพื่อทำงาน

6 เจ้าของบริษัทที่อยากรู้ กระบวนการ ทางด้านนี้


นอกจากนี้

สำหรับโปรแกรมเมอร์ระดับเทพที่กำลังหางานรายได้สูงระดับเทพ 25K – 70K เรามีหลายบริษัทที่กำลังตามหาตัวท่านอยู่

กรุณาติดต่อที่ http://www.expert-programming-tutor.com/job/
โทร. 0853507540

http://www.expert-programming-tutor.com

Email : ntprintf@gmail.com

Email : info@expert-programming-tutor.com

facebook: https://www.facebook.com/Expert.Programming.Tutor
 

-------Advertisement--------