ให้คำปรึกษา บริการเกี่ยวกับ ธุรกรรมทางการเงิน ประเภท BG SBLC ซื้อ-ขาย)

ให้คำปรึกษา บริการเกี่ยวกับ ธุรกรรมทางการเงิน

ประเภท BG SBLC โดยเครือข่ายธุรกิจจากต่างประเทศ ดำเนินงานโดยคนไทย

1. เพื่อการค้ำประกัน สัญญา / ธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศหรือในประเทศ
โดยสถาบันการเงิน ใน World Top Ranking List
วงเงินไม่ต่ำกว่า usd$ 1 million , eud€ 1 million.

2. เพื่อ Packing Credit หรือ Discount

2.1 Packing Credit จาก BG ที่ท่านจะได้รับ

-ตั๋วที่ยังไม่ได้ออก หรือ พร้อมออก

ซึ่งจะ
เปลี่ยนผู้รับจากท่านเป็น บริษัทฯ ตัวแทน ในกรณีเป็นตั๋ว Non-Transferable
วงเงินไม่ต่ำกว่า usd$ 2 million , eud€ 2 million.

– Packing วงเงินขั้นต่ำ usd$ 2 m., eud€ 2 m.

ไม่เกิน usd$ 50 m., eud€ 50 m.
วงเงินที่ได้รับจากการ packing ประมาณ 50 %

หรือมากกว่า หลังจากหักค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับ เครดิตของท่าน

2.2 Discount หรือ Packing จากตั๋ว BG ที่ออกมาแล้ว แต่สามารถ Transfer หรือ
ทำ Assignment เพื่อการโอนได้

– Discount วงเงินไม่ต่ำกว่า usd$ 100 million ,

eud€ 100 million.
สงวนสิทธิในการประเมิน วงเงิน ตามระดับชั้นของเอกสาร

ไม่รับพิจารณา เอกสารที่ออกจาก ประเทศอินโดนีเซีย

การดำเนินงานถูกต้อง (Bank to Bank Swift)

กรณีนำเอกสารที่เป็นเท็จ(ปลอม)มาดำเนินการ
อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทย และ ระหว่างประเทศ

***กรุณาพิจารณาข้อความเบื้องต้นโดยละเอียด***
หากมีความประสงค์ ให้บริษัทฯ บริการแก่ท่าน กรุณาติดต่อ
XXXXXXXXXXXx

ขอสงวนสิทธิ ในการติดต่อเบื้องต้นทาง email เท่านั้น
หากเอกสารของท่าน ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงจะดำเนินการด้านสัญญาต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 15 วันทำการ (กรณีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง)

(สำหรับเจ้าของธุรกิจเท่านั้น)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ให้คำปรึกษา บริการเกี่ยวกับ ธุรกรรมทางการเงิน ประเภท BG SBLC ซื้อ-ขาย)

ความคิดเห็นสมาชิก

2 ความคิดเห็น สำหรับเรื่อง “ให้คำปรึกษา บริการเกี่ยวกับ ธุรกรรมทางการเงิน ประเภท BG SBLC ซื้อ-ขาย)”
ความคิดเห็นของ รชต วงศ์ชวชัย May 19, 2014 เวลา 9:03 am

ขอคำปรึกษาเกียวกับธรุกรรม การเงิน sblc และ bg ว่า
เหตุใดจึงไม่รับพิจารณาเอกสารที่ออกจากธนาคาร ในประเทศอินโดนีเซียครับ

ความคิดเห็นของ พิสิทธิ์ September 4, 2014 เวลา 8:45 am

สนใจครับต้องการทราบรายละเอียดด่วนครับ

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น