-------Advertisement--------

ยื่นสินเชื่อกับเราวันนี้ รับข้อเสนอพิเศษสุด!! 

– อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10% ต่อปี ใน 12 เดือนแรก นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติ 

– ฟรี!! ไม่มีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ (ปกติเรียกเก็บ 0.5% ของวงเงินสินเชื่อ) 

– ฟรี!! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ (ปกติเรียกเก็บ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ) 

 

….สำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว…. 
1. อายุ 20-60 ปี สัญชาติไทย 
2. จดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนบริษัทแล้ว 2 ปีขึ้นไป 
3. มีเงินทุนหมุนเวียนต่อเดือนอย่างน้อย 100,000 บาท 
4. มีประวัติทางการเงินดี ไม่ติดบูโร 
5. มีภาระหนี้ ไม่เกิน 100% ของรายได้ 
– ผ่อนรถ, ผ่อนบ้าน คิดภาระหนี้จากยอดที่ผ่อนต่อเดือน 
– บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด คิดภาระหนี้ 5% จากวงเงินที่ใช้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
– สำเนาบัตรประชาชน (หน้าชัดเจน) 
– สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนการค้า 
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
– สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน 
– ต้นฉบับ/สำเนา ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ/บัตรเครดิต 
– สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี 

………มีพนักงานเก็บเอกสารถึงที่ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด นัดรับเอกสารได้ทุกวัน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย…… 

สนใจสินเชื่อ ติดต่อ ธนวัฒน์ โทร 090-808 3995 (AIS), 085-664 0899 (True)

-------Advertisement--------