สินเชื่อบ้านและที่ดิน จำนอง/ขายฝาก ที่ดินในเชียงใหม่และลำพูน “ วันเดียวได้เงิน โทรด่วน 053-233-629 ไม่มีค่านายหน้าปากถุง”

https://www.facebook.com/cmlandschiangmai
#ขออนุญาติฝากข้อความ
—————————————————————————————————
รับจำนอง ขายฝาก ที่บ้าน ที่เปล่า ที่สวน ที่นา ตึก ทาว์เฮ้าส์ เชียงใหม่ และลำพูน
**”… วั น เ ดี ย ว ไ ด้ เ งิ น …”**
โทร 086-4316505 , 053-233629
LINE:ID CM55555
รับจำนอง ขายฝาก ที่บ้าน ที่เปล่า ที่สวน ที่นา ตึก ทาว์เฮ้าส์ เชียงใหม่ และลำพูน
—————————————————————————————————
“เอกสารพร้อมก็รวดเร็วทันใจ >> มาเช้าได้เงินบ่าย”
เอกสารที่ต้องเตรียมนั้น
1.สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่นำมาเข้า
2.ใบราคาประเมิน (จากกรมที่ อำเภอนั้นๆ)
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
เพิ่มเติมหากท่านมีทะเบียนสมรส
5.สำเนาทะเบียนสมรส
6.ใบยินยอม จากคู่สมรส

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สินเชื่อบ้านและที่ดิน จำนอง/ขายฝาก ที่ดินในเชียงใหม่และลำพูน “ วันเดียวได้เงิน โทรด่วน 053-233-629 ไม่มีค่านายหน้าปากถุง”

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น