วันชัยครับ

ต้องการเงิน 600,000 บาท ครับ

นำไป ลงทุน

เปิดร้า้นอินเทอร์เน็ต

ขอจ่ายเป็นรายเดือน

ทำสัญญากู้ 2 ปี

รับรอง จ่ายตรง จ่ายครบ  จ่ายหมด ภายใน 2 ปี แน่นอน ครับ

ขอบคุณ ครับ

<ผมจะจ่ายดอกเบี้ยก่อน 100, 000>

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วันชัยครับ

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น