บริการเงินกู้ เงินด่วน สำหรับเจ้าของกิจการ(กรุงเทพและปริมณฑล) **ไม่โอนก่อน โทร 091-5626900 คุณเหมียว

บริการเงินกู้ เงินด่วน สำหรับเจ้าของกิจการ ร้านค้า และผู้ประกอบการ
**เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล**

อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก วงเงิน 50,000-500,000 บาท


ขั้นตอนการดำเนินการ

1สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์เท่านั้น โทร. 091-5626900 คุณเหมียว

**เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ท่านใดส่งเมลมาถาม ไม่ตอบนะคะ ไม่สะดวกค่ะ


2. ส่งเอกสารมาให้พิจารณาทางอีเมล์  [email protected]?


เอกสารที่ส่ง

– บัตรประชาชน 

– ทะเบียนบ้าน 

– รูปถ่ายสถานที่กิจการ ร้านค้า หรือบริษัทของคุณ 

– ทะเบียนการค้า ใบจดทะเบียน สัญญาเช่า หรือหลักฐานการทำกิจการใดๆ 

– สเตทเม้นอย่างน้อย 3 เดือน

**โปรดระบุชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ กิจการที่ทำอยู่ รายได้โดยประมาณ และจำนวนเงินที่ต้องการกู้

**เอกสารสามารถยืดหยุ่นได้ แล้วแต่กรณี ทุกอย่างจะถูกนำมาพิจารณาในเบื้องต้น

 

3. เมื่อท่านผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น ทางเราจะนัดตรวจสอบสถานประกอบการ และบ้านของท่าน 

 

 

 

4. ผ่านการอนุมัติ ทำสัญญา และรับเงินทันที


 

***ไม่หลอก ไม่โอนก่อน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมไปทำสัญญาถึงที่

***นักศึกษาและพนักงานประจำไม่รับพิจารณานะคะ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บริการเงินกู้ เงินด่วน สำหรับเจ้าของกิจการ(กรุงเทพและปริมณฑล) **ไม่โอนก่อน โทร 091-5626900 คุณเหมียว

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น