-------Advertisement--------

ซิตี้แอดวานซ์(Citi advance) สินเชื่อบุคคลและรับโอนหนี้ทุกบัตรเครดิต ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว

– สมัครง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านทาง FaxหรือE-Mail
– สมัครง่าย รู้ผลเร็ว ภายใน 1 วันทำการ
– ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกันใดๆ
– สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติเบื้องต้นได้ ภายใน 1 วัน(สมัครเช้ารู้ผลช่วงเย็นรับเงินกับธนาคารได้เลย)
– อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
– ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 12 – 48 เดือน
– วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ สูงสุด 750,000 บาท
ต้องการเช็ควงเงินอนุมัติ ติดต่อ พัด 086-0299412

สำหรับพนักงานประจำ
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ใบรับรองเงินเดือน
รายได้รวม 15,000 บาทต่อเดือน อายุงาน 4เดือนขึ้น

สำหรับเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ…
1..สำเนาบัตรประชาชน
2..สำเนาทะเบียนการค้า 1ใบชื่อผู้กู้(ถ้าไม่จดทะเบียนไม่ต้องใช้)
3..สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ผู้กู้ ย้อนหลัง 1 เดือน พร้อมหน้าแรก

ต้องการเช็ควงเงินอนุมัติ ติดต่อ พัด 086-0299412

-------Advertisement--------