-------Advertisement--------

บริการสินเชื่อเงินด่วน (อนุมัติยอดเงินสูงสุด)

รวดเร็วภายใน1วัน  

ไม่มีเก็บค่าธรรมเนียมไม่มีเก็บค่ายื่นเอกสาร

เพียงแค่คุณมีงานทำก็สามารถยื่นกู้ได้

 

 

 

##เอกสารที่ใช้##


สำหรับพนักงานประจำ หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน ไม่เกิน 60 วัน 

4. Book bank ย้อนหลัง 6 เดือน+หน้าบัญชี


สำหรับเจ้าของกิจการ หลักฐานที่ใช้ 

1. สำเนาบัตรประชาชน 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. หนังสือจดทะเบียนการค้า ( ไม่จดทะเบียน ก็ไม่ต้องใช้ค่ะ ) 

4. statement ย้อนหลัง 6 เดือน+หน้าแรก


##คุณสมบัติเด่นของสินเชื่อ ##

1. อนุมัติวงเงินสูงสุด  

2. เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 36 เดือน ดอกเบี้ยถูก

3. ทราบผลเร็วค่ะ  ( สำหรับผู้ที่มีประวัติทางการเงินไม่ติดเครดิตบูโร )

(เจ้าของกิจการส่วนตัวที่มีที่ตั้งประจำ) 

4. เปิดโอกาสสำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนและไม่ได้เดินบัญชีเป็นแสน 

แต่ต้องย้ำว่าต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 2 ปีค่ะ


ติดต่อสอบถามข้อมูล

        K จอม 089-287-0392

           

อีเมล์

   okcash999@hotmail.com

   

โทรปรึกษา…ได้เลยค่ะ

-------Advertisement--------