-------Advertisement--------

 

รับจำนอง ขายฝาก บ้านและที่ดิน เชียงใหม่&ลำพูน

มี/ไม่มี สิ่งปลูกสร้างได้หมด – ที่สวน ไร่นา ที่ดินติดถนนลาดยาง มีทางเข้าออกได้หมด

**ขออภัย ท่านที่ไม่ต้องการเงินหมุนเวียน** <<< http://cmlands.siam2web.com/

>>>> อ นุ มั ติ เ งิ น ส ด รั บ เ งิ น ใ น 1 วั น * <<<<

” บ ริ ษั ท สิ น รุ่ ง เ รื อ ง ลิ ส ซิ่ ง จำ กั ด ” “ ตั้งแต่ปี 2536 ” ได้รับความไว้วางใจมากว่า 18 ปี

รับ จำนอง-ที่ดิน ขายฝาก-ที่ดิน ที่บ้าน ที่สวน ที่เปล่า จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน(เขตตัวเมือง)

– – – > > > > เ ชิ ญ ป รึ ก ษ า เ ร า < < < < – – –

โ ท ร 0 5 3 – 2 5 1 1 8 2 – 2 3 3 6 2 9

*เฉพาะในเขตอำเภอเมือง สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ริม แม่แตง สารภี หางดง สันป่าตอง ลำพูน*

som_sak@hotmail.com

**ขออภัย ท่านที่ไม่ต้องการเงินหมุนเวียน**

รับจำนองอาพาร์ทเม้นต์, รับจำนองตึกแถว, รับจำนองบ้านเดี่ยว, รับจำนองทาวเฮาส์

รับจำนองรีสอร์ท,รับจำนองโรงแรม,รับจำนองโรงงาน,รับจำนองอสังหาริมทรัพย์

โปรดจดจำข้อความดังกล่าว :

“จำนองขายฝากใน 1 วัน จำนองขายฝากใน 1 วัน จำนองขายฝากใน 1 วันจำนองขายฝากใน 1 วัน”

โ ท ร โ ท ร โ ท ร 0 5 3 – 2 5 1 1 8 2 – 2 3 3 6 2 9

จังหวัดเชียงใหม่(Chaingmai)

เชียงใหม่ เงินด่วน รับจำนองที่ดินเชียงใหม่ ขายฝากที่ดินเชียงใหม่ ที่ดินเชียงใหม่ รับจำนองที่ดินเชียงใหม่ ขายฝากที่ดินเชียงใหม่ ที่ดินเชียงใหม่

ต้องการจำนอง จำนำ รับจำนอง ต้องการขายฝาก ตึกแถว ทาวเฮาส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม รีสอร์ท อาพาร์ทเม้นต์ทั้งหลัง โรงงานโรงแรม 

ต้องการเงินด่วนค่ะ บ้านที่ดิน ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด กู้เงิน จำนอง จำนำ รับจำนอง ขายฝาก ตึกแถว ทาวเฮาส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 

อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม รีสอร์ท อาพาร์ทเม้นต์ทั้งหลัง โรงงานโรงแรม บ้านที่ดิน ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

เงินด่วน กู้เงินด่วน ดอกเบี้ยถูก จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmai เชียงใหม่เงินด่วน อยากได้เงิน อยากกู้เงิน ต้องการกู้เงิน เงินด่วนที่ไหนบ้าง เงินด่วน เชียงใหม่

อยากกู้ ต้องการกู้เงินด่วยค่ะ เชียงใหม่ จำนองที่ดิน ต้องการจำนองที่ดินเชียงใหม่ ที่ดินเชียงใหม่ ต้องการจำนอง สินเชื่อที่ดิน สินเชื่อบ้าน เงินด่วนสุดๆ เงินด่วน

ต้องการกู้เงินด่วน เชียงใหม่ ต้องการกู้ด่วน ต้องการจำนองที่ดินในเชียงใหม่ อยากได้เงินเชียงใหม่ จำนองที่ดินในเชียงใหม่ แนะนำที่ดินเชียงใหม่ ขาย ซื้อ เชียงใหม่

http://cmlands.siam2web.com/

 

-------Advertisement--------