-------Advertisement--------

พี่อ๋อม บริการเงินด่วนทั่วไทย

จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ5ต่อเดือน  ไม่ต้องดาวน์รถ ไม่ต้องโอนค่าธรรมเนียม

)))))))))))))))))))))))))

บริการเงินด่วนนอกระบบรายเดือน สำหรับพนักงานประจำ ธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ

ต้องการเงินลงทุน อนุมัติง่าย
 100% !!!!

เอกสารที่ต้องใช้

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน  
3.เอกสารอื่น แล้วแต่กรณี

ปล่อยทั่วประเทศ ทุกอาชีพกู้ได้หมด รับเงินสดทันทีจ้าา

สนใจโทรติดต่อ-คุณอ๋อม 080-0725372

แนะนำเลยค่ะ เพราะเป็นแหล่งเงินกู้ที่เชื่อถือได้ คุณควรใช้บริการค่ะ

-------Advertisement--------