-------Advertisement--------
ปล่อยเงินกู้สำหรับนักศึกษา
กู้ได้ทั่วไทย เพราะเรามีสาขาอยู่หลายจังหวัด

 

 

ปล่อยกู้ตั้งแต่ 10000-50000 บาท(ดอกเบี้ยร้อยละ3)เอกสารครบรอรับเงินได้เลย

 

1.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน

2.ที่อยู่ที่ตรวจสอบได้จริง

3.บัตรประจำตัวนักศึกษา

4.คนค้ำ(เป็นนักศึกษาเหมือนกันได้หรือไม่มีก็ได้ มาคุยกัน)

ไม่มีหลอกหลวงเพราะเราจริงใจมีหลักฐานของเจ้าของเงินให้คุณเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

ติดต่อ aratai_1988@outlook.com

 

-------Advertisement--------