-------Advertisement--------

เงินด่วน เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก  085-9944925,086-6173826

มีรายได้ประจำ หรือธุรกิจส่วนตัว กู้ได้ทุกอาชีพ

อนุมัติผ่านรับเงินสดทันที ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือโอนเงินมาใดๆทั้งสิ้น


เพียงแค่คุณโทรมาทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจ ขอให้ลูกค้าตั้งใจ

และสมัครใจยอมรับหลักเกณฑ์ของทางเราได้ ก็รับเงินสดได้ทันที

พร้อมช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนจริงๆ โดยตรงจากนายทุน ไม่มีค่านายหน้า

 

085-9944925,086-6173826 ปาล์ม


คุณสมบัติ

อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ไม่รับนักเรียน นักศึกษา

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้าเป็นเจ้าบ้าน ก็จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ทันทีว่าผ่านแน่นอน)
3. สมุดบัญชีย้อนหลังเดือน 6 เดือน (ถ้ามี)จะได้รับการพิจารณาเร็วยิ่งขึ้น
4. สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด(ตัวจริง)
5. บุคคลค้ำประกันอายุ 23 ปี ขึ้นไป(ถ้ามี)เอกสารเหมือนกัน

ปรึกษาก่อนตัดสินใจ แล้วคุณจะรู้ว่าปัญหาของคุณแก้ได้ไม่ยาก

เพิ่มเติม

ในกรณีที่มีรถเก๋ง รถกระบะ หรือรถมอเตอร์ไซด์
-สามารถเอารถมาค้ำประกันได้ เอกสารพร้อม ผ่านการอนุมัติทันที รับเงินสดภายใน 10 นาที

-ให้วงเงินสูงกว่าที่อื่นแน่นอน รับประกันความปลอดภัย 100% เพราะรับจากนายทุนโดยตรง

-ไม่มีการส่งรถลูกค้าไปที่อื่น สามารถจดเลขไมล์ไว้ได้

-ไม่มีการนำรถของลูกค้าออกมาใช้หรือปล่อยเช่า

-อยากไถ่รถสามารถไถ่รถได้ทันที เมื่อคุณพร้อม

-มีสถานที่จอดรถในที่ร่ม มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดี

-สภาพรถก่อนจำและหลังจำเหมือนเดิมแน่นอน

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน
เก็บเบอร์เราไว้ เมื่อไรที่คุณต้องการติดต่อได้ทันที 085-9944925,086-6173826 ปาล์ม

-------Advertisement--------