-------Advertisement--------

ปัญหาทางด้านการเงิน    ไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไป    เมื่อเข้าใจเงื่อนไขในบริการ  

กู้เงินด่วน   เงินกู้ในระบบ   อนุมัติง่าย   ให้เงินสดทันที   ที่ยื่นเรื่องผ่าน  

บริการของเรา    เป็นการเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงินสด    จึงง่ายต่อการยื่นเรื่องกู้  

ทางเราจะให้คำแนะนำ   ในการใช้บริการ  ติดแบล็คต์ลิส   เครดิตบูโร กู้ได้เหมือนกัน  

รับให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการติดแบล็คต์ลิส  ทุกประเภท

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นเรื่องกู้

1.  สำเนาบัตรประชาชน

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  สลิปเงินเดือน หรือ ใบรับรองเงินเดือน

4.  สมุดธนาคารเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน  (ที่แสดงรายได้เงินเดือนเข้าให้ครบทุกเดือน)

5.  ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 

 

ติดต่อสอบถาม  TEL :  084-357-0519   เบียร์

-------Advertisement--------