เงินด่วน เงินกู้ ไม่ต้องซื้อสินค้า ไม่ต้องโอนก่อน รับเงินกู้ไปเต็มๆ 100 % ผ่อนรายเดือน โทร 3344648

ไม่ต้องผ่อนสินค้า ไม่ต้องดาว์รถ ไม่ต้องโอนก่อน รับเงินกู้เต็มๆ 100 % แค่ลูกค้าผ่อนรายเดือน จะผ่อนแค่ดอกเบี้ย หรือทั้งต้นทั้งดอกก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกค้า เป็นลูกค้าผม ไม่ผิดหวัง เราคนกันเอง มีปัญหาเรื่องเงิน ต้องการใช้เงิน โปร่งใส ตรงไปตรงมา  ปรึกษาฟรี โทร 3344648บริการเงินกู้นอกระบบเงินด่วนกู้เงินดอกเบี้ยร้อยละ 20 ผ่อนรายเดือน  โทร -3344648 คุณนิว มีงานทำเงินเดือนโอนผ่านธนาคารมีคนค้ำประกันยึดบัตร ATM และสมุดบัญชีสำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และผู้ค้ำ – บัตรประชาชน –     สำเนาทะเบียนบ้าน –     สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือใบรับรองเงินเดือน (ที่ออกให้ไม่เกิน 15 วัน)  –     สมุดบัญชีย้อนหลังเดือน 3-6 เดือน        *กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็กู้ได้      * ไม่เสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น สนใจที่ต่อ  -3344648 คุณนิว Mail : [email protected] หมายเหตุ – ที่เงื่อนไขมากเพราะคนที่กู้นอกระบบเป็นพวกที่มีแบล็คลิส แล้วกู้ในระบบไม่ได้ ส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบก่อน ชื่อนามสกุล / นาง,นาย,น.ส.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงานเบอร์โทรที่บ้านเบอร์โทรที่ทำงานเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดวันออกบัตร / วันหมดอายุบัตรตำแหน่งงานที่ทำเงินเดือนปัจจุบันหนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน 15 วันแผนที่ทำงาน และแผนที่อยู่ปัจจุบันธนาคารที่รับเงิน(สมุดบัญชีเงินเดือน)วงเงินที่ต้องการสาเหตุที่ต้องกู้ทั้งคนกู้และคนค้ำประกันถ้ากู้ได้จะแจ้งให้ทราบทาง e-mail และแจ้งวันที่ให้มารับเงินพร้อมเซ็นสัญญาเงินกู้**************************************************************

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เงินด่วน เงินกู้ ไม่ต้องซื้อสินค้า ไม่ต้องโอนก่อน รับเงินกู้ไปเต็มๆ 100 % ผ่อนรายเดือน โทร 3344648

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น