สินเชื่อสมหวัง เงินสั่งได้ ได้เงินไว ไม่โอนเล่ม รับเงินไว หลังสินเชื่ออนุมัติ

16 เมษายน 2566
100 ครั้ง

ทำความรู้จัก “สมหวัง เงินสั่งได้” ก่อนจะเดินไปขอสินเชื่อรถใหม่
ตอนนี้หลาย ๆ คนอาจตกอยู่ในสภาวะชักหน้า ไม่ถึงหลัง ด้วยภาระการใช้จ่ายที่มีมากกว่าค่ากิน ค่าเที่ยว เนื่องจากยังมีภาระแฝงอย่างค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือค่ารักษาพยาบาลที่จู่ ๆ ก็เกิดขึ้นแบบไม่รู้เนื้อ รู้ตัว แน่นอนว่า เมื่อคุณต้องรับภาระทางการเงินที่เยอะขึ้น การทำงานหนักเพื่อหารายได้ให้เพิ่มขึ้น ก็อาจไม่เพียงพอ ฉะนั้น หนึ่งในทางออกสำหรับคนที่มีรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ หรือรถประเภทอื่น ๆ เลือกใช้ก็คือ การขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อรถ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ หรือสินเชื่อรถบรรทุก เพื่อนำทรัพย์สินดังกล่าวไปแปลงเป็นเงินสด แล้วนำเงินก้อนดังกล่าวมาใช้จ่าย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตนเองในปัจจุบันมีทั้งสถาบันการเงินและบริษัทมากมายที่ออกผลิตภัณฑ์การเงินเกี่ยวกับสินเชื่อ และวันนี้ เราจะมาแนะนำ

สมหวังเงินสั่งได้

สมหวังเงินสั่งได้

สมหวัง เงินสั่งได้” หนึ่งในผู้ที่มีผลิตภัณฑ์การเงินด้านสินเชื่อ ว่า สมหวัง เงินสั่งได้ เป็นบริการของบริษัทอะไร ? มีความน่าเชื่อถือขนาดไหน ตามไปดูข้อมูลที่นำมาฝากเลย

สมหวัง เงินสั่งได้ เป็นบริการของบริษัทอะไร ?
“สมหวัง เงินสั่งได้” ดำเนินการโดยบริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ โดย “สมหวัง เงินสั่งได้” ถูกวางคอนเซ็ปต์ให้เป็นทางเลือกใหม่ทางการเงิน ที่มุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ด้วยบริการทางเงินที่ตอบโจทย์ให้แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการอุปโภคบริโภค หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ฉะนั้น สมหวัง เงินสั่งได้ จึงได้กลายเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ใช้เงินสดฉุกเฉิน เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว หรือเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ เพียงลูกค้ามีรถและมีเล่มทะเบียน ก็สามารถขอสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องโอนเล่ม ทั้งผู้ขอสินเชื่อสามารถนำรถไปใช้ได้ตามปกติ ได้เงินไว ไม่โอนเล่ม สามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้อีกด้วย

สมหวัง​ เงินสั่งได้​ ให้บริการด้านใดบ้าง​?
สมหวัง เงินสั่งได้ เปิดให้บริการสินเชื่อ​ด้านต่าง​ ๆ​ อาทิ​ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์​, สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ , สินเชื่อทะเบียนรถบิ๊กไบค์ , สินเชื่อรถบรรทุก และสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถ

 • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคล
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถ

หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate)

ตัวอย่าง
วงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.59% ต่อเดือน เท่ากับ อัตราดอกเบี้ย Effective Rate 12.64155% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน

ค่างวด  
= ( วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด))/จำนวนงวด
=  (100,000 + (100,000 x 0.59% x 60))/60
=  2,257 บาท ต่อเดือน


เงื่อนไขของหลักประกันและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • รถยนต์ เก๋ง กระบะ รถบรรทุก อายุรถรวมผ่อน ไม่เกิน 25 ปี
 • รถมอเตอร์ไซค์ อายุรถรวมผ่อนสูงสุด ไม่เกิน 12 ปี
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถเป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ
 • ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถให้กับธนาคาร/บริษัท โดยไม่มีการโอนเล่มทะเบียน
 • การคำนวณดอกเบี้ย เพื่อหักชำระหนี้เป็นแบบลดต้นลดดอก
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดมากกว่ากำหนดเพื่อตัดเงินต้นได้
 • การชำระหนี้งวดสุดท้ายเพื่อปิดบัญชี จะต้องชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ค้างชำระ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อทะเบียนรถ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด
  หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้ ของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อ
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

“สมัคสินเชื่อรถแลกเงิน สมหวังเงินสั่งได้”