สมัคแอปยืมเงินแคชจอย Kashjoy แอปกู้เงิน ถูกกฎหมาย อัพเดต 2023

16 เมษายน 2566
116 ครั้ง

แอปยืมเงินแคชจอย สมัคแอปยืมเงินแคชจอย Kashjoy

แอปกู้เงิน ถูกกฎหมาย อัพเดต 2023

สมัคแอปยืมเงินแคชจอย Kashjoy

สมัคแอปยืมเงินแคชจอย Kashjoy

“แคชจอย Kashjoy” กู้เงินด่วน ผ่าน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย แอปยืมเงินแคชจอย “

สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย รับเงินก้อนใหญ่ ไร้ดอกเบี้ยนาน 3 รอบบิลแรก ดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบิลแรก วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน สมัครง่าย ใช้เอกสารน้อย อนุมัติไว โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยแบบลดตันลดดอก (Effective Rate) ดาวน์โหลดกันได้แล้วในระบบ iOS&Android

Kashjoy คืออะไร

แคชจอย (Kashjoy) หรือ แอป Kashjoy เป็นแอปพลิเคชันกู้เงินถูกกฎหมาย ได้รับมาตรฐานสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี “สินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy” เป็นสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติแล้วมีการโอนเงินก้อนเข้าบัญชีไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ การคิดอัตราดอกเบี้ยจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาตกำหนด สามารถจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนอย่างลงตัวและชำระนเงินกู้เป็นรายเดือนๆ ละเท่า ๆกัน พัฒนาโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทเจมาร์ท (J-Mart)

แคชจอย Kashjoy

แคชจอย Kashjoy

สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย (Kashjoy) มีอะไรน่าสนใจ

 • รับเงินก้อนใหญ่ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
 • ชำระคืนเท่ากันทุกงวด เลือกผ่อนสบายตั้งแต่ 12 – 60 เดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท*
 • ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ทุกวงเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร “แคชจอย (Kashjoy) “

 • ผู้มีรายได้ประจำ
 • สัญชาติไทย อายุ 20–55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
 • มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 6 เดือน
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครแคชจอย (Kashjoy)

1.ผู้มีรายได้ประจำ

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

2.เอกสารแสดงรายได้

 • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 • Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
 • Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน (กรณีไม่มีสลิปหรือหลังสือรับรองเงินเดือน)

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (บัญชีธนาคารภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ออมสิน, ธ.ก.ส, ธ.อ.ส)

ขั้นตอนการสมัครแคชจอย (Kashjoy)

 1. กรอกข้อมูลผ่านหน้าเวปไซต์
 2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 3. นัดวันรับเอกสารผ่านบริการ Messenger เท่านั้น
 4. เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบเอกสาร

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปีผ่อนสบายนาน 3 รอบบัญชีแรก

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 รอบบัญชีแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะมีสิทธิได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นต้นไป
 • ผู้กู้สามารถปิดบัญชีได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตาดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ

ช่องทางการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย

1.กรอกข้อมูลผ่านหน้าเวปไซต์ สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย

2.สมัครผ่าน “แอป Kashjoy”

 • ระบบ Android
 • ระบบ iOS

3.บริการรับเอกสารถึงที่บ้าน ผ่าน Messenger เท่านั้น (เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลและชลบุรี)

การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

“สมัคแอปยืมเงินแคชจอยKashjoy”